Novinky

Naše školky a jesle využívají docházkový systém Dignus

18.12.2015 11:36

informační systém pro školky, mateřské školy, jesle a dětské skupiny Dignus

Systém Dignus je navržen tak, aby kopíroval provoz školky, jeslí, nebo dětské skupiny včetně běžných situací, které v praxi nastávají a aniž by přitom uživatele zatěžoval nadbytečnými úkony. Systém je pro školky intuitivní, jednoduchý a přináší velké množství informací a možnost sdílení dat s rodiči dětí ve školce, dětské skupině nebo jeslích.


Více zde: https://www.dignus.cz/news/system-dignus-je-navrzen-tak-aby-kopiroval-provoz-skolky/

Nová pobočka v Praze 10, Dubeč - jesle, školka

21.06.2014 20:40

Nová pobočka ProFamily v Praze 10, Dubči je otevřena od července 2014. 

Nová školka přijme děti z Prahy 10 na našem telefonním čísle 232000803.

Pokud máte zájem, zapište se do naší nové pobočky Praha 10, Dubeč, jesle a školka ProFamily v Praze.

Odkaz na ProFamily je zde : www.profamily.cz

 

První zmínka o Dubči se datuje již k roku 1088, kdy byla za vlády knížete Vratislava založena kolegiátní kapitula vyšehradská. Původ názvu obce se odvozuje od dubu. Podle některých údajů se totiž dříve v okolí nacházely rozsáhlé dubové lesy, jiné prameny hovoří o odvození od výrazu pro dělníky specializované na kácení a zpracování dřeva, převážně dubů. Dubeč byla dřevařskou osadou zásobující Prahu. V roce 1502 za vlády Jana Dubečského z Dubče byla obec povýšena králem Vladislavem II. Jagellonským na městečko.

o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990 a poté znovu Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. HMP) s účinností od 1. července 2001 vymezily městskou část Praha 10 jako část obvodu Praha 10 bez částí připojených v letech 1968 a 1976. K 18. listopadu 1994 byla městská část Praha 10 zmenšena o Hostivař, která byla přičleněna k dosavadní městské části Praha-Horní Měcholupy, přejmenované současně na Prahu 15.

Území městské části Praha 10 tak tvoří katastrální území Vršovice, část Vinohrad, většina Strašnic, téměř celé Malešice, nepatrná část Hrdlořez, nepatrná část Hloubětína, část Záběhlic, část Michle, nepatrná část Žižkova. Sídlo úřadu městské části je ve Vršovicích.

Na území městské části Praha 10 bylo v roce 2001 evidováno 6786 domů a 55 860 bytů. Z celkového počtu cca 109 000 obyvatel připadá 36 000 na Vršovice, 38 000 na Strašnice, 12 000 na Malešice, 19 500 na Záběhlice, 7 tisíc na část Vinohrad v Praze 10, 2 tisíce na část Michle v Praze 10.

Od 1. ledna 1995 byla na městskou část Praha-Horní Měcholupy (nově nazvanou Praha 15) přenesena z městské části Praha 10 rozšířená působnost státní správy i pro městské části Praha-PetrovicePraha-Dolní MěcholupyPraha-ŠtěrboholyPraha-UhříněvesPraha-DubečPraha-KrálovicePraha-NedvězíPraha-KolovratyPraha-Benice a Praha-Křeslice. Současně byly na městskou část Praha-Uhříněves přeneseny vybrané kompetence státní správy i pro městské části Praha-Dubeč, Praha-Královice, Praha-Nedvězí, Praha-Kolovraty, Praha-Benice a Praha-Křeslice. Od 1. ledna 2002 byl Obvodní úřad Praha 10 přejmenován na Úřad městské části Praha 10. Rozšířená působnost státní správy všech ostatních městských částí v obvodu Praha 10 byla rozdělena na městské části Praha 15Praha 22 a Praha 11. Městská část Praha 10 má tak některé rozšířené působnosti státní správy jen pro své vlastí území a je tak jedním z 22 pražských správních obvodů podle systému zavedeného 1. ledna 2002.

Dětské jesle či pouze jesle je druh instituce, která má za cíl opatrovat a starat se o malé děti a tím umožnit jejich rodičům se věnovat dalším aktivitám jako je například zaměstnání. Jsou provozovány podobně jako školky převážně v ranních hodinách. Rodič zde na začátku dne dítě zanechá a personál se o něj v době jeho pobytu stará do doby, než si ho rodič opětovně vyzvedne.

Dětské jesle jsou provozovány ve většině států s fungujícími službami.[zdroj?] Jako alternativní cesta se využívá „paní na hlídání“, u které většinou nedochází k hromadění dětí a ta má za povinnost se starat pouze o menší počet dětí, čímž se dle některých [zdroj?]zlepšuje kvalita služeb. Pobyt v jeslích má pro dítě i další dopady pro jeho rozvoj. Setkává se s větším množstvím dalších dětí, což vede k rozvoji jehosociálních vazeb a také při kontaktu s dalšími dětmi je vystaveno zvýšenému riziku nákazy infekční nemocí, což může vytvořit imunitní protilátky do budoucího života.[zdroj?]